Fitness / Zajęcia: WOD's SALA 1 / Instruktor: Hofmańska Paulinaczwartek 18.08.2022
piątek 19.08.2022
sobota 20.08.2022
niedziela 21.08.2022