ZALOGUJ SIĘ
Atlas Fitness Club

Tel. 62 747 53 93

manager: 501 520 607 - Justyna Orpel
63 -200 Jarocin ul. Sportowa 6

Poniedziałek - Piątek 6:00 - 22:00
Sobota 8:00 - 18:00
Niedziela 8:00 - 16:00

Trening EMS - miha bodytec

mihabodytec

MW Metal Squash League

mw_metal_squash_league_2
 

Regulamin COVID-19

Regulamin obiektów w następstwie COVID -19

 

 1. Wejście na obiekt jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu dotyczącego bezpiecznego korzystania z klubu fitness oraz sprzętu do ćwiczeń.
 2. Z usług oferowanych przez AtlasFC nie mogą korzystać osoby które obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej, są objęte kwarantanną lub izolacją, miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.
 3.  W klubie jednorazowo może przebywać określona ilość osób dlatego zaleca się dokonywanie rezerwacji na zajęcia oraz przychodzenie w stałych dniach oraz godzinach tak, aby zminimalizować ilość kontaktów z innymi ćwiczącymi. Na zajęcia przychodzimy punktualnie.
 1. W widocznych miejscach zostały umieszczone infografiki dot. zachowania określonych wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego w obiekcie. Informacje te znajdują się również na stronie internetowej obiektu.
 2. Należy utrzymać odległości przynajmniej 2 m pomiędzy innymi ćwiczącymi i pracownikami klubu.
 3.  Sprzęt rozmieszczony jest w odpowiednich odległościach od siebie. Jeśli przestrzeń ta nie jest zachowana – sprzęt został wyłączony z możliwości użytkowania. Zabrania się samodzielnego włączania sprzętu.
 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla klientów są dostępne w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz na sali głównej
 2. Na salach w oznaczonych miejscach znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji – należy zdezynfekować sprzęt każdorazowo po zakończonym ćwiczeniu.
 3. Zabrania się korzystania ze sprzętu/ mat bez użycia osobistego ręcznika.
 4. Blat recepcyjny jest regularnie dezynfekowany. Należy przestrzegać aby przy stanowisku recepcyjnym znajdowała się 1 osoba – na podłodze wyznaczone zostały stref zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między klientami
 5. Szatnie, łazienki i prysznice to miejsca, w których działania sanitarne skupione są najbardziej ze wszystkich stref klubu .  W szatniach znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji, dzięki którym osoby korzystające z szafki powinny ją  wyczyścić przed użyciem. Czasowo zostały wyłączone z użytku suszarki nadmuchowe. Możliwość skorzystania z części sanitarnej z użyciem płynu/ mydła  bakteriobójczego pozwoli na odizolowanie ćwiczących od flory bakteryjnej obiektu po ukończonym treningu.

Zamknięty zostaje co drugi pion pionowych szafek w celu uniknięcia zbyt bliskiego kontaktu między klubowiczami.

 1.  Zaleca się płatności bezgotówkowe oraz samodzielne korzystanie z oferowanych przez stronę możliwości dotyczących zarządzania swoim kontem klienta ( płatności, rezerwacje) – zmniejszy to czas przebywania w obszarze recepcji.
 2.  Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

 

cialis male enhancement african fly male enhancement anaconda xl male enhancement strong male sex enhancement super bull 6000 hard long erection pills cyvita fast acting male enhancement tablets xanogen male enhancement price in india safe male sexual enhancement pills male enhancement pills mayo clinic cheap male enhancement pills viswiss maxx 30 male enhancement vasoplex male enhancement