ZALOGUJ SIĘ
Atlas Fitness Club

Tel. 62 747 53 93

manager: 501 520 607 - Justyna Orpel
63 -200 Jarocin ul. Sportowa 6

Poniedziałek - Piątek 6:00 - 22:00
Sobota 8:00 - 18:00
Niedziela 8:00 - 16:00

Trening EMS - miha bodytec

mihabodytec

MW Metal Squash League

mw_metal_squash_league_2
 

Wyciskanie sztangi leżąc 2023r.

Wyciskanie sztangi leżąc 2023r.

Wyciskanie sztangi leżąc 2023r.

ZGŁOSZENIA:
Przesyłamy na e-mail klub@atlasfc.pl lub poprzez massanger FB ATLAS FITNESS CLUB– w zgłoszeniu proszę umieścić z danych kontaktowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu kontaktowego, a także kategorię, w której zamierzamy odbyć nasz start i potwierdzenie przelewu bankowego. Wpisowe należy wpłacić na numer konta Atlas Fitness Club PKO BP 23 1020 2212 0000 5102 0282 8283 lub osobiście w recepcji klubu. Każdy zawodnik otrzyma pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszeniacialis male enhancement african fly male enhancement anaconda xl male enhancement strong male sex enhancement super bull 6000 hard long erection pills cyvita fast acting male enhancement tablets xanogen male enhancement price in india safe male sexual enhancement pills male enhancement pills mayo clinic cheap male enhancement pills viswiss maxx 30 male enhancement vasoplex male enhancement