ZALOGUJ SIĘ
Atlas Fitness Club

Tel. 62 747 53 93

manager: 501 520 607 - Justyna Orpel
63 -200 Jarocin ul. Sportowa 6

Poniedziałek - Piątek 6:00 - 22:00
Sobota 8:00 - 18:00
Niedziela 8:00 - 16:00

Trening EMS - miha bodytec

mihabodytec

MW Metal Squash League

mw_metal_squash_league_2
 

Drodzy klubowicze ! Zmiany od 1 grudnia obejmą ilość osób na obiekcie ( do limitów nie włączamy osób zaszczepionych )

Drodzy klubowicze ! Zmiany od 1 grudnia obejmą ilość osób na obiekcie ( do limitów nie włączamy osób zaszczepionych )

Ponieważ sytuacja cały czas nie jest na tyle bezpieczna na ile byśmy chcieli przypominamy o panujących zasadach jednocześnie ciesząc się , iż możliwość dbania o zdrowie przez aktywność fizyczną nie została nam odebrana jak rok temu…

a więc :

1. maseczko obowiązują na wejściu do klubu , do momentu rozpoczęcia treningu

2. dezynfekujemy ręce

3. dezynfekujemy sprzęt

4. utrzymujemy dystans

5. nie korzystamy ze sprzętu, który został oznaczony (utrzymanie odpowiednich odległości)

6. NA ZAJĘCIA PRZYCHODZIMY MAKSYMALNIE 15 MINUT PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM

7. recepcja czuwa nad odpowiednią ilością osób w klubie, dlatego prosimy pamiętać o odwoływaniu rezerwacji .

8. recepcja może poprosić o okazanie certyfikatu covidowego przy wejściu w momencie przekroczenia limitówcialis male enhancement african fly male enhancement anaconda xl male enhancement strong male sex enhancement super bull 6000 hard long erection pills cyvita fast acting male enhancement tablets xanogen male enhancement price in india safe male sexual enhancement pills male enhancement pills mayo clinic cheap male enhancement pills viswiss maxx 30 male enhancement vasoplex male enhancement